Loadin

Главная
Коьрта агIо
  Къуръан
  Видео
  Аудио
  Сайташ
  ДоIанаш
  Суьрташ
  Нашидаш
  Хьехамаш
  Жайнийн цIа
  Мультфильмаш
  Хьехаме дешнаш
 
нававийн 40 хьадис

 
сайтан каналаш

 
хаамаш
 

ШоIип
Пайхамарна салават диллар
(саллаллахIу IалайхIи ва саллам)

 

Скачать: 3GP - WMV

 

Абу IабдуллахI

Керла: Марха долчунна мегаш долу хIуманаш, Шаввал беттан ялх дийнахь марха кхабар - скачать

 

ШоIип
Ойла яр

 

Скачать: 3GP - WMV

 

Ахьмад Хьамза
Тафсирул Жалалайн:
Жуз Iамма

 Сурат Iабаса 1-16 аят - скачать

 

ШоIип
Деца-ненаца дика хилар

 

Скачать: 3GP - WMV

 

Нуьре бутт
Шайх Хьасан ал-Хьусайний
Молла кхайкхинчул тIаьхьа салават дилла цунна

 

скачать

 

Абу IабдуллахI
Рузбан хьехам

 Адамо шена тIелаьцнарг жима хIума дац - скачать

 

ШоIип
 Марха кхабаран мел

 

Скачать: 3GP - MOV

 

ШоIип
СагIа далар

 

Скачать: 3GP - MOV

 

ШоIип
Мархийн беттан дозалла

 

Скачать: 3GP - MOV

ИбрахIим: Веза хьаша тIелаца кийча вуй хьо?!

 

Скачать mp3

 

ШоIип
Беркате мархийн бутт

 

Скачать: 3GP - MOV

 

Iиса
Пайхамарийн дийцарш

 Муса пайхамар 4-гIа дакъа - скачать

 

Абу Ахьмад
Албанин бидIат охIлунах лараран а, дуьхьал болучаьрца
юкъаметтиг лелоран гIуллакхашкахь а йолу манхIаж

Стеган диканаш, вонаш дустаран хьукма - скачать

 

Шайх МустIафа ал-Iадавий
Зуламаш 3-гIа хьехам
Iеламнаха деш долу зулам

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх Мухьаммад ал-Iарийфи
Iаламан чаккхе, Даджал 2Iа дакъа

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Шайх Набил ал-Iавади
«Я АллахI!» 3-гIа хьехам:
Ал-Къуддýс
, Ал-Iазиз, Ас-Салáм

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Муса
Ма леха нехан сакхташ

 

Скачать

 

Ахьмад Хьамза
Ан-Нахьвул вáдихь

 Подлежащи а, алам а  - скачать

 

Ахьмад Хьамза
Риядус-салихьийн

32- Бусалба нахах гIийлачийн а, къечийн а,
тийна-таьIна Iачийн а дикалла дуьйцу дакъа

 аят - скачать

 

Ахьмад Хьамза

 Адам эшамехь ду АллахIах тешаш дацахь - скачать

 

Фарукъ
МанхIаж ас-саликин ва тавдихь ал-фикъхIи фид-дин

 Ламаз эцаран куц - скачать

 

Шайх Мухьаммад ал-Iарийфи
Iаламан чаккхе, Даджал 1-ра дакъа

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Шайх МустIафа ал-Iадавий
Зуламаш 2-гIа хьехам
Къемат дийнахь зулам боданашкахь хир ду

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх Набил ал-Iавади
«Я АллахI!» 2-гIа хьехам:
Ар-Рахьман, Ар-Рахьим, Ал-Малик

 

Скачать: 3GP - MP4

 

Абу Ахьмад
ХIай суннатан охIлу, суннатан охIлунца кIеда-мерза хилийша

 Iеламстаг гIалат ваьлча дIатосуш вац - скачать

 

ШоIип
Ахь диначуьнца бекхам хира бу хьуна
3-гIа хьехам: Зулам

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх МустIафа ал-Iадавий
Зуламаш 1-ра хьехам
Къемат дийнахь зулам боданашкахь хир ду

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх Мухьаммад ал-Iарийфи
Iаламан чаккхе, 1-ра хьехам

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Шайх Набил ал-Iавади
«Я АллахI!» 1-ра хьехам:
АллахI - Шена хастам бан а, вазван а хьакъ верг ву

 

Скачать: 3GP - MP4

 

Абу Ахьмад
ХIай суннатан охIлу, суннатан охIлунца кIеда-мерза хилийша

 Дешхьалхе - скачать

 

Iиса
Ламаз х1унда до вай

 Ламазо кегий къинош дIадоху - скачать

 

Шейх Набил ал-1авади
ХIора денна дика Iамал, 29-гIа де:
 Бо бере хьажар

 

Скачать

 

Шайх Мухьаммад Мухтар аш-ШанкъитIи
Ламаз эцначул тIаьхьа меженаш якъор

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Ахьмад Хьамза
Тафсирул Жалалайн: Сурат ан-Нисаъ

 174-176 аят - скачать

 

Фарукъ
200 хаттар-жоп Iакъидатах лаьцна

 Хаттар-жоп: 186 - скачать

 

Шайх Халид ал-Муслихь
Ламаз

 

Скачать MP4

 

Халид ар-Рашид
Адмийн юьхьиг а, чаккхе а

 

Скачать: 3GP - MP4

 

Шайх Мухьаммад Хьассан
Ламаз тIаьхьатеттарна хин болу бекхам

 

Скачать: MP4

 

Шайх Мухьаммад аш-ШахIраний
Ялсамана цIенниг бен гIур вац

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Фарукъ
Шархь ал-Манзума ал-хьаиййахl

Къалатийнера аьлла кериста ларар - скачать

 

Шайх Мухьаммад Салихь ал-Мунаджид
ДогцIаналла

 

скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Ахьмад Хьамза
Риядус-салихьийн

30- Диканна юкъавалар дуьйцу дакъа

 

скачать MP3

 

Мультфильм | Къуръанан хьукманаш
ХIусам чу валале пурба даккхар

 

скачать: 3GP - MP4 -WMV

 

Шейх Джамал ал-Муракабий
Аллах1 хьехавар шайт1анах ларвар ду

 

Скачать

 

Нохчийн-Iаьрбийн дошам
Дошам хIоттийнарг Бети Ахьмад

скачать

 

Фарукъ
Хуласатул-калами 1ала 1умдатил-ахьками

 Пайхамаран ламазан куц-кеп дуьйцу дакъа - 1-ра дакъа - скачать

 

Олхазар
Бусалба динан гIиллакхех (цхьадерг)

 Воккхачуьнца гIиллакхе хилар - скачать

 

Олхазар
Фикъх1ан баххаш

  Омру дарх лаьцна - скачать

 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Сийдолу Элча

 
гIо дар

 
ХЬАДИС

Абу Х1урайрата (Аллах1 реза хуьлда цунна) дийцина, Аллах1ан элчано АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна элира аьлла: «Муъма стеган сийлалла цо буса (г1аьттина тах1аджуд) ламаз дар ду, цуьнан ницкъ нехан карахь долчуьнга хьашт ца хилар ду». Сахьихьул-джамиI


Хьадийсаш

 
сайтан хьесапаш

 

 
Тхан баннер

 

 


E-mail: islamanserlo@gmail.com
ХIокху сайтан ерриге бакъонаш ларйина ю © 2008-201 www.islamanserlo.net