Loadin

Главная
Коьрта агIо
  Къуръан
  Видео
  Аудио
  Сайташ
  ДоIанаш
  Суьрташ
  Нашидаш
  Хьехамаш
  Жайнийн цIа
  Мультфильмаш
  Хьехаме дешнаш
 
нававийн 40 хьадис

 
сайтан каналаш

 
хаамаш
 

Абу IабдуллахI
Кхо бух

Керла: Дешахьалхе - скачать

 

Абу IабдуллахI
Рузбан хьехам (20.11.2015)

 
 Валар дагадаийтар а, цунна кечамбар а - скачать

 

Абу IабдуллахI
Хьехамаш

 Пуьташ боттар хьарам хилар - скачать

 

Ахьмад Хьамза
شرح الأنموذج في النحو للزمخشري

 الأسماء المتصلة بالأفعال: 1- المصدر - скачать

 

Ахьмад Хьамза
Тафсирул Жалалайн:
Жуз Iамма

Сурат ат-Таквир 15-29 аят - скачать

 

Ахьмад Хьамза
Ан-Нахьвул вáдихь

  Хандешан кхетам дош - скачать

 

Ахьмад Хьамза

 Iашураъ де - скачать

 

Нуьре бутт
Шайх Хьасан ал-Хьусайний
Молла кхайкхинчул тIаьхьа салават дилла цунна

 

скачать

 

Абу Ахьмад
Албанин бидIат охIлунах лараран а, дуьхьал болучаьрца
юкъаметтиг лелоран гIуллакхашкахь а йолу манхIаж

Стеган диканаш, вонаш дустаран хьукма - скачать

 

Шайх МустIафа ал-Iадавий
Зуламаш 3-гIа хьехам
Iеламнаха деш долу зулам

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх Мухьаммад ал-Iарийфи
Iаламан чаккхе, Даджал 2Iа дакъа

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Шайх Набил ал-Iавади
«Я АллахI!» 3-гIа хьехам:
Ал-Къуддýс
, Ал-Iазиз, Ас-Салáм

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Ахьмад Хьамза
Риядус-салихьийн

32- Бусалба нахах гIийлачийн а, къечийн а,
тийна-таьIна Iачийн а дикалла дуьйцу дакъа

 аят - скачать

 

Фарукъ
МанхIаж ас-саликин ва тавдихь ал-фикъхIи фид-дин

 Ламаз эцаран куц - скачать

 

Шайх Мухьаммад ал-Iарийфи
Iаламан чаккхе, Даджал 1-ра дакъа

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Шайх МустIафа ал-Iадавий
Зуламаш 2-гIа хьехам
Къемат дийнахь зулам боданашкахь хир ду

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх Набил ал-Iавади
«Я АллахI!» 2-гIа хьехам:
Ар-Рахьман, Ар-Рахьим, Ал-Малик

 

Скачать: 3GP - MP4

 

Абу Ахьмад
ХIай суннатан охIлу, суннатан охIлунца кIеда-мерза хилийша

 Iеламстаг гIалат ваьлча дIатосуш вац - скачать

 

ШоIип
Ахь диначуьнца бекхам хира бу хьуна
3-гIа хьехам: Зулам

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх МустIафа ал-Iадавий
Зуламаш 1-ра хьехам
Къемат дийнахь зулам боданашкахь хир ду

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Шайх Мухьаммад ал-Iарийфи
Iаламан чаккхе, 1-ра хьехам

 

Скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Шайх Набил ал-Iавади
«Я АллахI!» 1-ра хьехам:
АллахI - Шена хастам бан а, вазван а хьакъ верг ву

 

Скачать: 3GP - MP4

 

Абу Ахьмад
ХIай суннатан охIлу, суннатан охIлунца кIеда-мерза хилийша

 Дешхьалхе - скачать

 

Iиса
Ламаз х1унда до вай

 Ламазо кегий къинош дIадоху - скачать

 

Шейх Набил ал-1авади
ХIора денна дика Iамал, 29-гIа де:
 Бо бере хьажар

 

Скачать

 

Шайх Мухьаммад Мухтар аш-ШанкъитIи
Ламаз эцначул тIаьхьа меженаш якъор

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Ахьмад Хьамза
Тафсирул Жалалайн: Сурат ан-Нисаъ

 174-176 аят - скачать

 

Фарукъ
200 хаттар-жоп Iакъидатах лаьцна

 Хаттар-жоп: 186 - скачать

 

Шайх Халид ал-Муслихь
Ламаз

 

Скачать MP4

 

Халид ар-Рашид
Адмийн юьхьиг а, чаккхе а

 

Скачать: 3GP - MP4

 

Шайх Мухьаммад Хьассан
Ламаз тIаьхьатеттарна хин болу бекхам

 

Скачать: MP4

 

Шайх Мухьаммад аш-ШахIраний
Ялсамана цIенниг бен гIур вац

 

Скачать: MP4 - WMV

 

Фарукъ
Шархь ал-Манзума ал-хьаиййахl

Къалатийнера аьлла кериста ларар - скачать

 

Шайх Мухьаммад Салихь ал-Мунаджид
ДогцIаналла

 

скачать: 3GP - MP4 - WMV

 

Ахьмад Хьамза
Риядус-салихьийн

30- Диканна юкъавалар дуьйцу дакъа

 

скачать MP3

 

Мультфильм | Къуръанан хьукманаш
ХIусам чу валале пурба даккхар

 

скачать: 3GP - MP4 -WMV

 

Шейх Джамал ал-Муракабий
Аллах1 хьехавар шайт1анах ларвар ду

 

Скачать

 

Нохчийн-Iаьрбийн дошам
Дошам хIоттийнарг Бети Ахьмад

скачать

 

Фарукъ
Хуласатул-калами 1ала 1умдатил-ахьками

 Пайхамаран ламазан куц-кеп дуьйцу дакъа - 1-ра дакъа - скачать

 

Олхазар
Бусалба динан гIиллакхех (цхьадерг)

 Воккхачуьнца гIиллакхе хилар - скачать

 

Олхазар
Фикъх1ан баххаш

  Омру дарх лаьцна - скачать

 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Аллахiан цiераш

 
гIо дар

 
ХЬАДИС

Абу Х1урайрата (Аллах1 реза хуьлда цунна) дийцина, Аллах1ан элчано АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна элира аьлла: «Муъма стеган сийлалла цо буса (г1аьттина тах1аджуд) ламаз дар ду, цуьнан ницкъ нехан карахь долчуьнга хьашт ца хилар ду». Сахьихьул-джамиI


Хьадийсаш

 
сайтан хьесапаш

 

 
Тхан баннер

 

 


E-mail: islamanserlo@gmail.com
ХIокху сайтан ерриге бакъонаш ларйина ю © 2008-201 www.islamanserlo.net